Anoniem

Anoniem kan verwijzen naar: Anonimiteit Anoniem (televisieserie), Nederlandse televisieserie uit 2023
Lees meer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Anoniem

Concerten waarin werken van Anoniem worden en werden gespeeld

Combattimento - Bach, Vivaldi, Albinoni - Oude Muziek

zaterdag 7 oktober 2023, 20:00 uur
Sonata settima in A
Combattimento

Monteverdi Kamerkoor - A Christmas Carol - Kerstconcert met koor- en samenzang

zaterdag 17 december 2022, 20:00 uur
Angelus ad Virginem (13e eeuw)
Monteverdi Kamerkoor
Bewerking door The King's Singers
Coventry Carol (13e eeuw)
Monteverdi Kamerkoor

Blokfluitkwartet BRISK en Laurens de Man (orgel) - Bach, Obrecht, Schumann - OrgelPlus

zaterdag 20 november 2021, 20:00 uur
Sumer is icumen in
Laurens de Man (orgel)

Roder Jongenskoor - A Festival of Lessons and Carols - Kerstconcert

vrijdag 13 december 2019, 19:30 uur
While shepherds
Uit: Este's Psalter (1592), arrangement door David Willcocks
Sussex Carol
Arrangement door Philip Ledger (1937-2012)
Infant holy, infant lowly
Arrangement door Stephan Cleobury

Het oor van Rembrandt - Muziek uit Rembrandts tijd - Camerata Trajectina

vrijdag 22 november 2019, 20:00 uur
Landtschap-Schilder-Liedt
Camerata Trajectina
Wijs: Schoon lief gij zijn prijs waard alleen
Hooghen Hemel, uw bestier
Camerata Trajectina
Wijs: Belle Iris
In d'ingebeelde waan de waarheit uit te vinden
Camerata Trajectina
Wijs: O nacht jalourse nacht
Kerszang, of de stal van Bethlehem
Camerata Trajectina
Wijs: Psalm 24
Gezang, Aan Jezus den Vredevorst
Camerata Trajectina
Wijs: Amarilli mia bella
Leght daer prachtich gewaedt
Camerata Trajectina
Wijs: Naar dien mijn Godlijckheydt
't Wafel-deuntje
Camerata Trajectina
Wijs: Repicaban
Rommelzoo Van de Amsterdamze Razebols
Camerata Trajectina
Wijs: A Paris la grand Ville
Ach! blinde Bengel
Camerata Trajectina
Wijs: Luz de mi alma
De klagende Princesse, Over d'Onrijpe Dood van haeren Man den Prince van Orangien
Camerata Trajectina
Wijs: Cessez mortels de soupirer
Waer werd oprechter trouw
Camerata Trajectina
Wijs: N'espérez plus mes yeux
O Kersnacht, schooner dan de daegen
Camerata Trajectina
Uit: Gysbrecht van Aemstel, 1637
'k Heb menighmael gedacht
Camerata Trajectina
Wijs: Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
Wanneer men siet de geesten waeren
Camerata Trajectina
Wijs: De schone die ik heb uitgelezen
Drinck-liedt op de Peeckel-haringh
Camerata Trajectina

Blokfluitkwintet Seldom Sene & Klaartje van Veldhoven (sopraan) - Muziek aan het hof van koning Henry VIII

zaterdag 5 oktober 2019, 20:00 uur
Farewell the bliss that once I had
Seldom Sene Klaartje van Veldhoven (sopraan)
Sweet was the song the Virgin sung
Seldom Sene Klaartje van Veldhoven (sopraan)

Quink Vocaal Ensemble - Muziek uit het Victoriaanse Engeland - Elgar, Vaughan Williams, Parry

vrijdag 15 maart 2019, 20:00 uur
At the foot of Yonder Mountain (arr.)
Quink Vocaal Ensemble
Bewerking door Richard Kent
The riddle song (arr.)
Quink Vocaal Ensemble
Bewerking door Arthur Warrell
Down by the Sally Gardens (arr.)
Quink Vocaal Ensemble
Bewerking door John Vine
Sheleg al yiri (arr.)
Quink Vocaal Ensemble
Bewerking door N. Schemer en G. Aldema
Song of the dove (arr.)
Quink Vocaal Ensemble
Bewerking door A. Epstein en H. van Berne
Schoon jonkvrouw ik moet u klagen (arr.)
Quink Vocaal Ensemble
Bewerking door Jetse Bremer
Dientje, Dientje, je moet naar huis komen (arr.)
Quink Vocaal Ensemble
Bewerking door Jetse Bremer
De boer had maar eenen schoen (arr.)
Quink Vocaal Ensemble
Bewerking door Jetse Bremer

Hester Groenleer (blokfluit) & Matthias Havinga (orgel, harmonium) - Meesterwerken van Middeleeuwen tot Romantiek

vrijdag 1 februari 2019, 20:00 uur
Twee middeleeuwse dansen (13e eeuw)
Hester Groenleer (blokfluit)
In de middeleeuwen was de muziek in West-Europa voornamelijk eenstemmig. Denk maar aan het gregoriaans dat in de kerk werd gezongen. Ook wereldlijke muziek was voornamelijk eenstemmig. Hoe dat klonk laat Hester horen in twee middeleeuwse dansen.

Roden Girl Choristers - A Festival of Lessons and Carols - Kerstconcert

zaterdag 22 december 2018, 20:00 uur
O magnum mysterium
Arrangement door Sietze de Vries (1973)
O come, o come, Emmanuel
Arrangement door David Willcocks
Gabriel's message
Basque Carol. Arrangement door John Rutter (1945)
I saw three ships
Arrangement door David Willcocks
God rest you merry, gentlemen
Arrangement David Willcocks

Lavinia goes India! - Lavinia Meijer (harp) & Heiko Dijker (tabla)

vrijdag 23 november 2018, 20:00 uur
Raga Yaman - Vilambit Tintaal
Heiko Dijker (tabla) Lavinia Meijer (harp)
Lavinia vertelt over de raga: "De raga is de klassieke muziek van India. Het heeft heel veel lagen en is uiterst complex, bijna wiskundig. De muziek bevat allerlei reeksen en patronen, die eindeloos kunnen doorgaan. Vooraf worden ze uitgerekend, zodat ze precies samenvallen. De muziek is tegelijk heel improvisatorisch. De uitvoerders hebben veel vrijheid.”
Raga Kaushi Kanada
Heiko Dijker (tabla) Lavinia Meijer (harp)
 • Vilambit Rupak Taal
 • Drut Ektaal

Besloten concert Rineke de Wit (Rabobank)

dinsdag 20 november 2018, 18:00 uur
Lord of the dance

Lavinia goes India! - Lavinia Meijer (harp) & Heiko Dijker (tabla)

vrijdag 16 november 2018, 20:00 uur
Raga Yaman - Vilambit Tintaal
Heiko Dijker (tabla) Lavinia Meijer (harp)
Lavinia vertelt over de raga: "De raga is de klassieke muziek van India. Het heeft heel veel lagen en is uiterst complex, bijna wiskundig. De muziek bevat allerlei reeksen en patronen, die eindeloos kunnen doorgaan. Vooraf worden ze uitgerekend, zodat ze precies samenvallen. De muziek is tegelijk heel improvisatorisch. De uitvoerders hebben veel vrijheid.”
Raga Kaushi Kanada
Heiko Dijker (tabla) Lavinia Meijer (harp)
 • Vilambit Rupak Taal
 • Drut Ektaal

The Gents - Christmas & Spirituals - Kerstconcert

zaterdag 16 december 2017, 20:00 uur
A Christmas Carol
The Gents
Arrangement van Chanticleer
Mary did you know
The Gents
Arrangement van Henk Kraaijeveld
El cant dels ocells
The Gents
Arrangement van Henk Kraaijeveld

Camerata Trajectina - 500 jaar Reformatie

vrijdag 27 oktober 2017, 20:00 uur
Mijn God, waer sal ic henen gaen?
Camerata Trajectina
Na de wijse 'Waer mag sy sijn de liefste mijn'
Ghy ooren hoort, snel onghestoort
Camerata Trajectina
Op die Voyse: 'Voor Munster staet een steenen Huys'.
Nu heffen wy een nieu liet aen
Camerata Trajectina
Melodie: 'Treet aen mijn vromer Lantsknecht'
Een Liedeken van Weynken Claes dochter
Camerata Trajectina
Na de wijse: 'Het was een Joden Dochter'
Een liedeken van Elisabeth, 'T'was een maechdeken van teder leden'
Camerata Trajectina
Na de wijse vanden tweeden Psalm, Ofte: Roosken root seer wijt ontloken
Tsamen-Sprekinghe tusschen een Remonstrant ende een Contra-Remonstrant
Camerata Trajectina
Op de wyse van den 66. psalm. Of: Nerio schoonste van uw'Bueren
Men hoort nu seven wijven kijven
Camerata Trajectina
Op de wijse: 'Doen ick een Doecxken wit sagh blincken'
't Is hondert Jaer geleden, min, noch meer
Camerata Trajectina
Op de voys: 'Bewaert my Heer / Onuict jalouse nuict contre moy conjuree'

De vijf dames van blokfluitkwintet Seldom Sene - muziek uit het zestiende-eeuwse Spanje

vrijdag 10 februari 2017, 20:00 uur
Riu, riu, chiu
Seldom Sene
Uit: 'Villancicos de diversos autores', Venetië, 1556 ("Concionero de Uppsala")

Opera per Tutti - Opera voor iedereen!

vrijdag 30 oktober 2015, 20:00 uur
Opera voor iedereen, mét iedereen. Toegankelijk en van hoge kwaliteit onder het motto: opera is leuk en we mogen meer genieten. Het unieke project ‘Opera Per Tutti!’ maakt opera toegankelijk en neemt je al zappend mee langs hoogtepunten en juweeltjes uit een breed opera repertoire.
Chinees lied
Opera per Tutti

Liedjes uit de Friesche Lusthof - Oude Muziek uit de Gouden Eeuw - Camerata Trajectina

zaterdag 10 oktober 2015, 20:00 uur
Uit: Friesche Lusthof
Camerata Trajectina
 • 'Inleydingh tot vreughd en gesang'. Op de wyse: Van d'Engelsche indryende dans Londensteyn
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof
Camerata Trajectina
 • 'Een Ronden-dans, om de Bruydt te bedde te danssen'. Stemme: O myn Engeleyn, ô myn Teubeleyn, &c.
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof
Camerata Trajectina
 • 'Claegh-Liedt, over d'onthoofdinge van Arthur'. Stemme: Com Sheapherdes deck your heds
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof
Camerata Trajectina
 • 'Doen Daphne d'overschoone maeght'. Stemme: When Daphne did from Phoebus fly
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof - Variaties over drie Engelse melodieën
Camerata Trajectina
 • My Mistris Sings No Other Song
 • Peckintons Pond
 • Sit Eduward Nouwls deligt
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
'Lieffd' int secreet'. Stemme: Denglsche fortuijn
Camerata Trajectina
Album armicorum Aefgen Claesdr. van Giblant
'Als ick in het wilde Wout'. Stemme: De Nachtgael
Camerata Trajectina
Tekstdichter J. van Sambeeck
Uit: Friesche Lusthof
Camerata Trajectina
 • 'Ick weet niet wat myn Vryster schort'. Stemme My Mistris sings no other song
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof
Camerata Trajectina
 • 'O eenigh voedsel van myn jeughd'. Stemme: Kits Allemande
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof
Camerata Trajectina
 • 'Silvester inde morghenstond'. Stemme: Sir Eduward Nouwels delight
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof - Boertigheden
Camerata Trajectina
 • 'Meysje met jou blancke billen'. Uit de zingende klucht van Lijsje Flepkous
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof - Boertigheden
Camerata Trajectina
 • 'Doen Phoebus vertoogh'. Stemme: O doe not, doe not kil me yet for I am not, &c.
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof - Boertigheden
Camerata Trajectina
 • 'Is Bommelalire soo groote geneughd'. Stemme: Was Bommelalire so pritty a play, &c.
Tekstdichter Jan Janszoon Starter

Laurens van Rooyen - The American Way

zondag 21 december 2014, 15:00 uur
Sinds Laurens van Rooyen op zijn zevende een piano kreeg, is muziek een onmisbaar onderdeel van zijn leven. Deze winnaar van de Gouden Harp verrast nog steeds zijn publiek met zijn virtuoze pianospel en eigen (film)composities. Een bijzondere kerstspecial met zijn vaste zangeres, Kiona ten Have.
What child is this
Laurens van Rooyen Kiona ten Have
Es ist ein Ros entsprungen
Laurens van Rooyen Kiona ten Have

Händel, Debussy, Schubert - How beautiful are the feet

(Oorspronkelijk stond dit concert op 29 november gepland, maar nu dus op zaterdag 20 december 2014.)
Sopraan Florien Hilgenkamp en pianiste Celia García-García geven kleur aan het bekendste Kerstverhaal ter wereld: het verhaal van de reis van Jozef en Maria naar Bethlehem en de geboorte van Jezus. Een theatraal concert waarin liederen van onder meer Mahler, Fauré, Debussy en Messiaen op fantasievolle wijze de ervaringen van deze reizigers illustreren.
Black is the colour, trad.
sopraan Florien Hilgenkamp piano Celia García-García

Kerstconcert Monteverdi Kamerkoor rond Poulenc

vrijdag 20 december 2013, 20:00 uur
Monteverdi Kamerkoor met Hayo Boerema speelt in de Edesche Concertzaal Het Monteverdi Kamerkoor onder leiding van Wilko Brouwer met medewerking van Hayo Boerema. Hayo Boerema improviseert op het romantische Ypma-orgel (1882) van de Edesche Concertzaal. De beeldschone Quatre Motets pour le Temps de Noël (opus 152) van de Franse componist Francis Poulenc (1899-1963) staan centraal in een kerstconcert, dat verder gekenmerkt wordt door een bijzondere combinatie van oud en nieuw. De teksten die Poulenc gebruikte voor zijn kerstmotetten, komen ook terug in gregoriaanse gezangen en in motetten van twee grootmeesters van de Italiaanse renaissance, Giovanni Pierluigi da Palestrina en Giovanni Gabrieli. Organist Hayo Boerema verbindt met kleurrijke improvisaties oud en nieuw met elkaar. Hayo Boerema en het Monteverdi Kamerkoor Utrecht voeren een gezamenlijke improvisatie uit over 14e eeuwse kerstlied Resonet in laudibus. Foto: WSF Fotografie.
Responsorium: Quem vidistis pastores
Videntes stellam Magnificat